Corona-update: incasso contributie

Het voetbal ligt nu voor iedereen door de coronacrisis stil, maar veel vaste lasten voor onze vereniging lopen door. Denk aan gas en elektriciteit, huur van velden en belastingen. Daarnaast missen we enkele maanden omzet uit onze kantine en entreegelden. Het bestuur heeft daarom besloten de komende tijd door te gaan met het innen van de contributie. We kunnen deze inkomsten gewoonweg niet missen in deze crisistijd.

Om de leden toch enigszins tegemoet te komen, is er tevens besloten de geplande contributieverhoging voor volgend seizoen achterwege te laten. Ben je door de coronacrisis niet meer in staat de contributieverplichting te voldoen, neem dan contact met ons op via administratie@vvbuitenpost.nl.

Wij rekenen op jullie begrip en hopen iedereen komend seizoen in goede gezondheid weer te ontmoeten op De Swadde!

Het hoofdbestuur

Overig nieuws
Bekijk al het nieuws uit het archief »
Sponsoren
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor