Kom naar de algemene ledenvergadering op vrijdag 1 november

Beste leden,

Onderstaand de agenda van de algemene ledenvergadering op vrijdag 1 november om 20.00 uur in onze kantine. We rekenen op jouw komst!

Het bestuur

Agenda 

 1. Opening
 2. Vaststellen notulen vorige ledenvergadering (23-11-2018)
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslagen Hoofd- en Jeugdbestuur en senioren
 5. Jaarverslag Penningmeester 2018/2019
 6. Verslag kascommissie (Roel Wijma en Ronnes Bloembergen)
 7. Verkiezing leden Kascommissie (Roel Wijma aftredend. Voorgesteld Josefien Kooistra)
 8. Vaststelling begroting 2019/2020
 9. Verkiezing bestuursleden
  – Paul Olijve aftredend en niet herkiesbaar.
  – R. Stuursma aftredend en herkiesbaar
  – Joop de Haan aftredend en niet herkiesbaar. Vacature komt te vervallen.

Daarnaast: Jan Douma was vorig seizoen al aftredend en niet herkiesbaar (heeft afgelopen seizoen afgemaakt en wordt met ingang van huidige seizoen vervangen door Rein Spoelstra).
Tegenkandidaten kunnen tot een half uur voor aanvang van vergadering worden gemeld bij de secretaris van de vereniging.

10. Stand van zaken Nieuwe Commissiestructuur
11. AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
12. Goedkeuring aangepaste Statuten Voetbalvereniging, zie pdf: CONCEPT dd 20 mei 2019 Akte statutenwijziging Voetbalvereniging Buitenpost
13. Rondvraag
14. Sluiting

N.B. Alle leden hebben toegang tot deze vergadering. Leden tot 18 jaar brengen bij stemming 1 stem uit, leden van 18 jaar en ouder 3 stemmen.

Overig nieuws
Bekijk al het nieuws uit het archief »
Sponsoren
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor