Kom vrijdag 18 november naar de ledenvergadering!

Ben jij lid van VV Buitenpost? Kom dan aanstaande vrijdag 18 november naar de algemene ledenvergadering! De avond in onze kantine begint om 19.30 uur. Je bent van harte uitgenodigd om mee te praten over belangrijke onderwerpen, zoals de stijgende energiekosten en de gewenste verduurzaming van ons complex.
Toon je betrokkenheid bij de club en kom langs!

De agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststellen notulen vorige ledenvergadering (19-11-2021)
  lees de pdf: Notulen Algemene Ledenvergadering 19-11-2021
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslagen hoofd- en jeugdbestuur en senioren
  lees de pdf’s:
  Jaarverslag Hoofdbestuur 2021-2022 
  Jaarverslag jeugdbestuur seizoen 2021-2022
  Jaarverslag Senioren 2021-2022
 5.  Jaarverslag penningmeester 2021/2022
 6. Verslag kascommissie (Martine van der Veen-Koopmans en Myriam de Jong)
 7. Verkiezing leden Kascommissie (Martine van der Veen-Koopmans aftredend)
 8. Vaststelling begroting 2022/2023
 9. Verkiezing bestuursleden
 • Rein Spoelstra aftredend (als algemeen bestuurslid/jeugdcommissie) en niet herkiesbaar
 • Ronnes Bloembergen aftredend (als algemeen bestuurslid) maar herkiesbaar
 • Rudi Stuursma aftredend (als penningmeester) maar herkiesbaar
 • Paul Olijve verkiesbaar als voorzitter voor vacant interim voorzitter Rudi Stuursma
 • Jeroen de Jong (als algemeen bestuurslid/jeugdcommissie) voor Rein Spoelstra
 • Jeannette Meijer voor nieuw onderdeel hoofdbestuur (coördinator dames)
  Tegenkandidaten kunnen tot een half uur voor aanvang van vergadering worden gemeld bij de secretaris van de vereniging.
  10. Verduurzamingsmaatregelen
  11. Rondvraag
  12. Sluiting

N.B.: Alle leden hebben toegang tot deze vergadering. Leden tot 18 jaar brengen bij stemming 1 stem uit, leden van 18 jaar en ouder 3 stemmen.

Het bestuur

Overig nieuws
Bekijk al het nieuws uit het archief »
Sponsoren
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor