Kom vrijdag naar de ledenvergadering

De algemene ledenvergadering van VV Buitenpost is op vrijdag 20 november. De avond in onze kantine begint om 19.30 uur. De coronaregels schrijven voor dat we maar 30 bezoekers mogen toelaten, vol = vol. Daarom is aanmelding van tevoren verplicht. Stuur daarvoor een e-mail naar info@vvbuitenpost.nl. En uiteraard geldt dat je klachtenvrij moet zijn om de vergadering bij te mogen wonen.

De agenda is al volgt (link naar pdf: Agenda ALV 20-11-2020)

 1. Opening
 2. Vaststellen notulen vorige ledenvergadering (01-11-2019): Notulen algemene ledenvergadering 01-11-2019
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslagen hoofd- en jeugdbestuur en senioren: Jaarverslag jeugdbestuur seizoen 2019-2020, Jaarverslag voetbal Buitenpost senioren 2019 2020, Jaarverslag hoofdbestuur 2019-2020
 5. Jaarverslag penningmeester 2019/2020
 6. Verslag kascommissie (Ronnes Bloembergen en Josefien Kooistra)
 7. Verkiezing leden Kascommissie (Ronnes Bloembergen aftredend. Voorgesteld Martine Koopmans)
 8. Vaststelling begroting 2020/2021
 9. Verkiezing bestuursleden
  * Aftredend Jenny Veenstra (secretaresse), voorgesteld wordt Sybrig Banga-Postma.
  * Ronnes Bloembergen wordt voorgesteld om weer in hoofdbestuur toe te treden als algemeen lid.
  (Tegenkandidaten kunnen tot een half uur voor aanvang van vergadering worden gemeld bij de secretaris van de vereniging.)
  * Functie van voorzitter dan wel penningmeester is nog steeds vacant en nog geen kandidaat gevonden.
 10. Stand van zaken nieuwe commissiestructuur
 11. Covid-19 en gevolgen voor VV Buitenpost
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

N.B.: Alle leden hebben toegang tot deze vergadering. Leden tot 18 jaar brengen bij stemming 1 stem uit, leden van 18 jaar en ouder 3 stemmen

Het bestuur nodigt alle leden van harte uit. Toon je betrokkenheid bij de club en kom na inschrijving langs!

Het bestuur

Overig nieuws
Bekijk al het nieuws uit het archief »
Volgende wedstrijd
 • Wedstrijd: Buitenpost - AZSV
 • Datum: 04-05-2024
 • Aanvang: 14:30
Sponsoren
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor