Nieuwe Zembla-uitzending over rubberkorrels

Het tv-programma Zembla zendt onder de titel ‘Gevaarlijk spel – het vervolg’ een tweede item uit over de discussie rondom rubbergranulaat op kunstgrasvelden. De uitzending is vanavond (15 februari) om 21.20 uur bij de VARA op NPO 2.

Onderzoek VU
In tegenstelling tot recent onderzoek van het RIVM, wijst onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam volgens Zembla uit dat er stoffen in het rubbergranulaat vrijkomen die mogelijk gezondheidseffecten bij mensen kunnen veroorzaken. De VU presenteert exclusief in Zembla de resultaten van proeven met zebravisjes en zebravisembryo’s die zijn blootgesteld aan water waarin rubberkorrels hebben gelegen: de embryo’s gaan dood en de visjes vertonen gedragsverandering. De conclusie van de onderzoekers is om niet te spelen op kunstgras met rubbergranulaat.

Reactie RIVM
Volgens het RIVM komen de resultaten van het VU-onderzoek overeen met het RIVM-onderzoek van eind 2016. “Het onderzoek geeft nieuw inzicht, maar het inzicht is onduidelijk omdat we niet weten om welke stoffen het gaat en in hoeverre de situatie in de proef relevant is voor de blootstelling voor de mens. In vergelijking met kwantitatieve zoogdierstudies geeft het huidige onderzoek van de VU geen aanvullende inzichten voor wat betreft de risicoschatting voor de mens”, aldus het RIVM.

Reactie gemeente
De gemeente Achtkarspelen volgt het standpunt van het RIVM en de KNVB dat het spelen op met rubber ingestrooid kunstgras veilig is om op te spelen. Het onderzoek van het RIVM van eind december 2016 geeft ook geen andere inzichten, stelt de gemeente.

Reactie bestuur
Het bestuur van VV Buitenpost volgt de ontwikkelingen op de voet en houdt nauw contact met de gemeente Achtkarspelen. Vooralsnog gaan trainingen en wedstrijden op het kunstgrasveld tot nader bericht door.

Zie hier voor meer informatie over de Zembla-uitzending.
Lees hier: Reactie RIVM op onderzoek VU zebravissen (pdf)
Lees hier: RIVM Veelgestelde vragen (pdf)

Overig nieuws
Bekijk al het nieuws uit het archief »
Sponsoren
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor