Voorlopige indeling jeugdteams seizoen 2017/2018

De afgelopen periode hebben veel vrijwilligers meegedacht met de leden van het jeugdbestuur over de indeling voor het komende voetbalseizoen. Mede door de inzet van deze vrijwilligers is het weer gelukt om tot een zorgvuldig gekozen, voorlopige indeling te komen. De indelingen zijn in overleg met trainers en interne scouts gemaakt, waarbij ook is gekeken naar evaluaties en leidersenquêtes van het afgelopen seizoen. Wij hebben geprobeerd een zo optimaal mogelijke indeling te maken voor onze ruim 300 jeugdspelers. Het streven is dat iedere speler, op zijn eigen niveau kan voetballen. Spelers moeten niet op hun tenen lopen om het niveau aan te kunnen. Aan de andere kant moeten spelers die wat verder zijn in hun ontwikkeling, wat meer uitdaging kunnen krijgen.

Elke indeling kent mee- en tegenvallers. Het is heel goed mogelijk dat een speler niet bij vrienden, klasgenoten of voormalig teamgenoten wordt ingedeeld. Ook is het mogelijk dat een speler in een lager team wordt ingedeeld dan dat hij of zij (of de ouders) had(den) verwacht/gehoopt. Uiteraard kan dit een teleurstelling zijn. De ouders spelen een belangrijke rol bij het verwerken van een eventuele teleurstelling. We kunnen ons goed voorstellen dat spelers (en ouders) soms teleurgesteld zijn, maar hopen toch dat iedereen weer plezier vindt in het nieuwe team. De voorlopige indeling is onder voorbehoud. Tot aan de start van het seizoen kunnen er nog spelers bij komen en/of vertrekken, waardoor mogelijk aanpassingen in deze indeling nodig kunnen zijn.

Bij de JO19-2 en JO17-2 en JO17-3 zal, in overleg met trainers en spelers gekeken worden naar een goede oplossing om een goede en evenwichtige verdeling qua aantallen te krijgen in deze teams. Inmiddels zijn bij de meeste teams jeugdtrainers gevonden. De komende periode gaan we voor elk team op zoek naar leiders. Wij hopen dat onze jeugd weer op voldoende ondersteuning mag rekenen.

Het nieuwe seizoen start op 2 september 2017 met bekerwedstrijden. Bericht over de start van de trainingen volgt tijdig van de leiders/trainers.

Jeugdbestuur v.v. Buitenpost

MO19-1     

 • Miryam de Jong
 • Anke Gouma
 • Mayke Pol
 • Ilse Kazimier
 • Femke Jongsma
 • Rixt de Weger
 • Aniek van der Meulen
 • Wilyan F. Hiemstra
 • Anna Pol
 • Marid van der Meulen
 • Maaike Hoving
 • Julia Pol
 • Marte Hamstra

MO15-1  

 • Maaike van der Zwaag
 • Maureen Bannink
 • Marylene Heijkoop
 • Aniek Rittersma
 • Lieuwkje Veenstra
 • Frederique Weidenaar
 • Silke Douma
 • Judith Terpstra
 • Femke F. G. Veenstra
 • Kyra Keuning
 • Najma Ahmadi
 • Aukje Posthumus
 • Tjitske W. Kuiper
 • Claudia Haijema

MO13-1

 • Iris Zijlstra
 • Digna Heijkoop
 • Rikst Holtrop
 • Mayke Holtrop
 • Emma Pilat
 • Lisa J. van der Veen
 • Jildou van der Meer
 • Marit Banga
 • Anneke Hylkema
 • Michelle de Boer
 • Jannieke Kaldeway
 • Nynke H. de Haan
 • Amerins de Vries

MO11-1

 • Ylaine de Vries
 • Richtje van der Veen
 • Danielle Weidenaar
 • Ninthe-Marle Bouma
 • Marit Reitsema
 • Sandra Prins
 • Iris Oldenburger
 • Lyanne Bouma
 • Jannelle van der Heide
 • Femke Bijlstra

JO19-1

 • Halbe Elsenga
 • Harm Dijkstra
 • Jisk Pilat
 • Henk Pol,
 • Jorick Broersma
 • Justin Sletering
 • Ruben Buursema
 • Siebrand Fokkema
 • Richard Zwaagstra
 • Anco van der Bijl
 • Niels Wiersma
 • Hesse Woertink
 • Jasper Spoelstra

JO19-2

 • Romano Dominique Roskammer
 • Rudmer Banga
 • Rienk Schootstra
 • Sieger Wilson Fokkema
 • Ruben de Vries
 • Jorrit Hansma
 • Rick Spijksma
 • Wilco Bosgraaf
 • Jantienus de Boer
 • Jan Jelle van der Veen
 • Tjipke Hoekstra
 • Jonas Reitsma
 • Jan Kempenaar
 • Syds van der Veen
 • Jorryt Rypke Sietzema
 • Sybren Ellens
 • Oedsen van der Ploeg
 • Xander A. Bannink
 • Wesley Huisman

JO17-1

 • Binne Zaagemans
 • Mark van der Meer
 • Winne van Dam
 • Jacco Kazemier
 • Bernd Douma
 • Willem Pol
 • David Kazimier
 • Willem de Boer
 • Jorn Jongsma
 • Wolter Klaas Laanstra
 • Mike Visser
 • Wilbert Postma
 • Teitsma, Diederik
 • Eelze Spinder
 • Mees Hoekstra

JO17-2

 • Diederik Teitsma
 • Eelze Spinder
 • Sander Piekstra
 • Ruben Kleefsman
 • Alex Merkus
 • Sietze Dam
 • Ate J.H. Hamstra
 • Hans Beute
 • Rudmer Johannes Gouma
 • Alexander C. Heijkoop
 • Hidde Klijnstra
 • Mark T. Driessen
 • Pier S. Schotanus
 • Maurice Ploegsma

JO17-3

 • Abdihakim Hassan Mahamud
 • Hielke Dam
 • Nick Flapper
 • Jurre Ellens
 • Rik Jongschaap
 • Roel Terpstra
 • Thimo Jan Veenstra
 • Wietse W. van der Meer
 • Stefan Schievink
 • Mark Bouma
 • Remco Tuiten

JO15-1

 • Roan Ploegsma
 • Ruben van der Heide
 • Frank van Dam
 • Harmen Symen Elsenga
 • Chris Spoelstra
 • Sietse van der Linde
 • Douwe Jan Visser
 • Hessel Turkstra
 • Jornt Henstra
 • Dennis Zuidema
 • Gerrit Jacob van Oosten
 • Raico Poortinga
 • Patrick Kemps
 • Marten de Haan

JO15-2

 • Simon Meindertsma
 • Marco Plas
 • Pieter Offinga
 • Allert Steringa
 • Zahir, S.A.
 • Munasar Hassan Mahamud
 • Friso Wijnstra
 • Sander van der Berg
 • Tristan de Boer
 • Thomas Boersma
 • Johan Kaldeway
 • Lars Nicolai
 • Lous Rus
 • Bauke Kloetstra
 • Mauricio Schouwstra Atsma
 • Remco Haarsma

JO15-3

 • Mark Westra
 • Chris Graansma
 • Thomas Kleefsman
 • Mike Zhang
 • Bjarne Willem Bethlehem
 • Gosse Fokkens
 • Nando Roorda
 • Egbert Witteveen
 • Melle Feenstra
 • Arjen Krikke
 • Remo Wijmenga
 • Niels van der Veen
 • Jelle Hoving
 • Nick Dijkstra
 • Wybe Auke Smid
 • Ype Raap

JO13-1

 • Karst P. Kuipers
 • Mark M. van der Velde
 • Hessel Ellens
 • Jesper Daan Ploegsma
 • Pieter Haverhoek
 • Rudmer Bareld Steringa
 • Tsjerk Jaap Schotanus
 • Bartele Willem Roorda
 • Jurre Welfing
 • Sven de Jong
 • Arjen Veenstra
 • Marijn Buikema
 • Pieter Postma

JO13-2

 • Arnold van Abbema
 • Han Dijkstra
 • Hendrik Kloosterman
 • Sjouke de Vries
 • Aale de Haan
 • Jens Bouma
 • Bernd Fokkens
 • Tomas van der Berg
 • Ruben Plas
 • Justen Stienstra
 • Collin van der Veen
 • Julian Postma
 • Tommy Dijkstra
 • Ruben Keizer

JO13-3

 • Gerben de Jong
 • Tjalle IJtsma
 • Stefano Herrera Campos
 • Mark Kerkman
 • Joran J. Reitsema
 • Karst Veninga
 • Mike Veldhuis
 • Jelmer J. Steringa
 • Roelof Dolfijn
 • Meindert van der Weg
 • Pezhman Ghafuri
 • Stijn Hoksbergen
 • Pieter de Vries

JO12-1

 • Tom D. Rittersma
 • Sven Nicolai
 • Marco Broersma
 • Yesse Henstra
 • Mels Hamstra
 • Niels van der Kuip
 • Walter Bloembergen
 • Mateo Schouwstra Atsma
 • Eldert A. Paauw
 • Fenne Wijma
 • Jorn van der Schaaf
 • Theije Pietersma
 • Jonte de Poel

JO11-1

 • Mels Hamstra en Walter Bloembergen (keepers, roulatiesysteem)
 • Lennart J. Bannink
 • Hidde Hoekstra
 • Jelmer Monsma
 • Kay van Dekken
 • Matthijs Raap
 • Geert Marten Roorda
 • Jelmer Steringa
 • Tiemen Groenbroek

JO11-2 

 • Niek Oldenburger
 • Timo Bouma
 • Sibrand Wobbes
 • Lennart Kleefsman
 • Abdirahman Abdi Asis
 • Yannick Ploegsma
 • Wesley Vulhop
 • Gerke Huisma
 • Ruben Stienstra

JO11-3

 • Tygo Kits
 • Lennard van Abbema
 • Senne Dijkstra
 • Jesse Dijkstra
 • Jens Thompson
 • Klaas Bremer
 • Ibrahim Mounla
 • Joaz van der Veen

JO10-1

 • Wouter van der Berg
 • Roan Rispens
 • Freerk van der Heide
 • Sietse Lefferts
 • Jeffrey Jansen
 • Gerben Kazimier
 • MennoVeenstra,
 • Mirte Henstra
 • Auke Tymen de Boer

JO10-2

 • Dennis van Houten
 • Alina Nicolai
 • Thijs Ploegsma
 • Abdisamii Abdi Asis
 • Bas van der Kuip
 • Jochem van der Wal
 • Ilya Messchendorp
 • Jurre de Meer
 • Geert Kamphuis

JO9-1

 • Jonne Wijma
 • Brend Kaldeway
 • Bernt de Vries
 • Hedjran Ghafuri
 • Daan Pilat
 • Justin van der Veen
 • Khalil Ahmadi

JO9-2

 • Tiemen Roorda
 • Mindert de Boer
 • Jelte van de Lei
 • Jelmer van der Vaart
 • Milan Kooistra
 • Jelte Schaafsma
 • Nick Jan Baarda
 • Jan Bremer

JO9-3

 • Klaas de Vries
 • Roel de Haan
 • Hendrik Tuinstra
 • Biruh Addis Tesfa
 • Finne Wietse Bethlehem
 • Boaz Koster
 • Marten Woertink
 • Lieuwe Welfing

JO8-1

 • Jorn Turkstra
 • Joran Hoekstra
 • Steyn Bouma
 • Hesseljan van Lune
 • Sybe Bloemhof
 • Eelke Klaver
 • Jort Henstra

JO8-2

 • Nick Douma
 • Lars de Vries
 • Brenn Kingma
 • Andries Kramer
 • Jonas Renkema
 • Sander de Haan

JO8-3

 • Lukas Plas
 • Jurre Broersma
 • Wyberen van der Vaart
 • Geert Jan Pietersma

JO7-1

 • Luca Brander
 • Tieme Ate van der Meer
 • Thyme Bos
 • Ceedet Wobbes
Overig nieuws
Bekijk al het nieuws uit het archief »
Volgende wedstrijd
 • Wedstrijd: Heino - Buitenpost
 • Datum: 21-04-2024
 • Aanvang: 14:00
Sponsoren
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor