Voorlopige indeling jeugdteams seizoen 2021-2022

Er is een voorlopige indeling van de jeugdteams voor het komend seizoen. Die is tot stand gekomen na zorgvuldig overleg tussen jeugdbestuur en technische commissie en met input van trainers en leiders. Dit jaar waren er helaas meer opzeggingen dan normaal; dit is van invloed op de nieuwe indeling. We hebben geprobeerd zo’n goed mogelijke indeling te maken op basis van het aantal jeugdspelers per leeftijdscategorie. Het streven is iedere speler op zijn eigen niveau te laten voetballen. Ze moeten niet op hun tenen lopen maar wel voldoende uitdaging krijgen.

Plezier
Als een speler niet in het gewenst team terechtkomt, kan dat teleurstellend zijn. Ouders/verzorgers spelen dan een belangrijke rol om deze teleurstelling te helpen verwerken. Wij hopen dat iedereen plezier vindt in het nieuwe team. Want plezier in het voetballen staat voorop.

Nieuwe voetbalseizoen
In het afgelopen seizoen zijn er weinig wedstrijden gespeeld door de coronamaatregelen. Gelukkig mocht de jeugd wel trainen en was er de onderlinge jeugdcompetitie. Ook hebben we activiteiten georganiseerd zoals het Oranjefestival en de Nationale Voetbaldag. Uiteindelijk kon er nog gevoetbald worden voor de Regiocup. Zoals het nu staat gaat het nieuwe voetbalseizoen na de zomer weer normaal van start.

Wij wensen jullie een fijne vakantie en hopen iedereen gezond weer terug te zien op sportpark De Swadde!

Jeugdbestuur VV Buitenpost

MO15-1 Naam MO17-1 Naam
1 Sanne Bosma 1 Marit Banga
2 Lyanne Bouma 2 Michelle de Boer
3 Ninthe-Marle Bouma 3 Sharon Brink
4 Marrit Brandenhorst 4 Femke Bijlstra
5 Jente Groenbroek 5 Nynke H. de Haan
6 Christine Postma 6 Anneke Hijlkema
7 Marit Reitsema 7 Jannieke Kaldeway
8 Jonna Sterenberg 8 Jildou van der Meer
9 Miranda van der Veen 9 Emma Pilat
10 Lois Weidenaar 10 Silke Rottiné
11 Sandra Prins 11 Lisa J. van der Veen
12 Mirthe Jagersma 12 Ylaine de Vries
13 Merhawit Tesfamariam Zeamene 13 Danielle Weidenaar
14 Marrit Krol 14 Iris Zijlstra
15 Noa Elsinga
16 Frederique Weidenaar
17 Mayke Holtrop
18 Rikst Holtrop
JO7/8 Naam
1 Kyan van Kammen
2 Liam Geenen
3 Ruben Hoekstra
4 Tjidsger Sven Hesselink
5 Sylvan Léon Venema
6 Ale Tjeerd van der Boon
7 Ties Dijkstra
8 Aaron Gaatze de Boer
9 Aaron Aurél Joekema
10 Jayden Schraag
11 Douwe Jan Boersma
12 Jonne Gorter
JO9-1 Naam JO9-2 Naam
1 Owen Terpstra 1 Wybrand Albert Veenstra
2 Jair Wiebren Duinstra 2 Stefan van der Wal
3 Thyme van der Lei 3 Lianne de Boer
4 Jelte Raap 4 Laureen Rering
5 Naud van der Kooi 5 Jesse Ids Gerard Kempenaar
6 Rutmer van der Vaart 6 Coba de Haan
7 Jelmer Jan Poortman 7 Roosmarijn Laura Bos
8 Frouwkje Benthe Messchendorp 8 Jelmer Hooghiemstra
9 Tess Klarke Kuipers
JO10-1 Naam JO10-2 Naam
1 Stijn van der Molen 1 Jesper de Jonge
2 Jasper Krabbenborg 2 Jorn Kingma
3 Henri Nicolai 3 Yousef Alnajras
4 Julian de Vries 4 Thijs Pietersma
5 Kuba Bachman 5 Anno Baas
6 Danyl Kits 6 Michot Zeamene
7 Milan Kuik 7 Aise Sibma
JO11-1 Naam JO11-2 Naam JO11-3 Naam
1 Jonathan Douw 1 Mart Terpstra 1 Tycho Fialka
2 Tieme Ate van der Meer 2 Fedde Steenstra 2 Ferdy Dijkstra
3 Ceedet Wobbes 3 Bjorn Alma 3 Ivan Monla
4 Eelke Klaver 4 Marc Ploegsma 4 Silvan Atsma
5 Jort Henstra 5 Luca Brander 5 Ruben Halma
6 Milo Kroon 6 Milan Oldenburger 6 Jorrit Krol
7 Thyma Bos 7 Khaled Anadani 7 Faerle Leistra
8 Djurre Wiersma 8 Daan Jille Baarda 8 Hidde van der Wal
9 Brent Reitsema 9 Tieme de Jong
JO12-1 Naam JO12-2 Naam
1 Wiebe van der Bij 1 Lukas Plas
2 Boaz Koster 2 Mathijs de Bruine
3 Sybe Bloemhof 3 Andries Kramer
4 Jorn Turkstra 4 Matthijs Krabbenborg
5 Hesseljan van Lune 5 Lars de Vries
6 Sander de Haan 6 Jonas Renkema
7 Wyberen van der Vaart 7 Jurre Broersma
8 Nick Douma 8 Fenna Stiksma
9 Joran Hoekstra 9 Sanne van Houten
10 Brenn Kingma
JO13-1 Naam JO13-2 Naam
1 Brend Kaldeway 1 Justin van der Veen
2 Jonne Wijma 2 Finne Wietse Bethlehem
3 Marten Woertink 3 Jelte van de Lei
4 Alex IJtsma 4 Milan Kooistra
5 Tiemen Roorda 5 Mindert de Boer
6 Daan Pilat 6 Lieuwe Welfing
7 Jelmer van der Vaart 7 Renze Steenstra
8 Alina Nicolai 8 Hendrik Tuinstra
9 Mirte Henstra 9 Biruh Addis Tesfa
10 Steyn Bouma 10 Klaas Theo Jansma
11 Gerben Kazimier 11 Rashid Sebaa
12 Demian Hamstra 12 Wijtze van der Veen
13 Roel de Haan
JO14-1 Naam
1 Senne Dijkstra
2 Jesse Dijkstra
3 Bas van der Kuip
4 Jochem van der Wal
5 Jurre de Meer
6 Roan Rispens
7 Roy Kloosterman
8 Thijs Ploegsma
9 Ibrahim Monla
10 Fokke-Jorn de Haan
11 Freerk van der Heide
12 Auke Tymen de Boer
13 Firmijn Heek
JO15-1 Naam
1 Martijn Zuidersma
2 Lennart J. Bannink
3 Hidde Hoekstra
4 Jelmer Monsma
5 Kay van Dekken
6 Matthijs Raap
7 Geert Marten Roorda
8 Lennart Kleefsman
9 Menno Veenstra
10 Jelmer Steringa
11 Yannick Ploegsma
12 Timo Bouma
13 Joaz van der Veen
14 Tiemen Groenbroek
15 Daan Reinders
16 Walter Bloembergen
17 Sytse Pilat
JO17-1 Naam JO17-2 Naam
1 Pieter Haverhoek 1 Han Dijkstra
2 Tsjerk Jaap Schotanus 2 Arnold van Abbema
3 Jesper Daan Ploegsma 3 Tomas van der Berg
4 Baertele Willem Roorda 4 Yesse Henstra
5 Rudmer Bareld Steringa 5 Julian Postma
6 Jurre Welfing 6 Gerben de Jong
7 Mark M. van der Velde 7 Hendrik Kloosterman
8 Arjen Veenstra 8 Jens Bouma
9 Bram Hidzer de Jong 9 Justen Stienstra
10 Niels van der Kuip 10 Bernd Fokkens
11 Jan Bijlsma 11 Lennard Stan Hooisma
12 Marijn Buikema 12 Klaas Wytze Noordhuis
13 Menthe Dirk Hiemstra 13 Sven Nicolai
14 Niels Meindertsma 14 Wander Wouda
15 Jorn van der Schaaf 15 Gerrit Jacob van Oosten
16 Bjarne Willem Bethlehem
17 Niels van der Veen
JO19-1 Naam
1 Frank van Dam
2 Ruben van der Heide
3 Roan Ploegsma
4 Hessel Turkstra
5 Chris Spoelstra
6 Harmen Symen Elsenga
7 Marten de Haan
8 Patrick Kemps
9 Dennis Zuidema
10 Jornt Henstra
11 Johan Kaldeway
12 Marco Plas
13 Nick Dijkstra
14 Melle Feenstra
Overig nieuws
Bekijk al het nieuws uit het archief »
Sponsoren
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor