Voorlopige indeling seniorenteams seizoen 2023/2024

Er is een voorlopige indeling van de seniorenteams voor het komend seizoen.
Hieronder het overzicht.

ZM 1 Vierde divisie ZM 2 1e Klasse ZM 3 3e Klasse
1 Kevin v/d Meulen 1 Niels Wiersma 1 Harm Beute
2 Wim de Vries 2 Jeroen de Jong 2 Folkert Miedema
3 Danny Broersma 3 Siebrand Fokkema 3 Anco v/d Bijl
4 Rolf Dijk 4 Jisk Pilat 4 Lars Vellinga
5 Durk de Haan 5 Gerben Jelle Kazemier 5 Doeke Henstra
6 Halbe Elsenga 6 Gerard Dottinga 6 Jasper Spoelstra
7 Berend Jan Schootstra 7 Wolter Klaas Laanstra 7 Klijnstra, Hidde
8 Bernd Douma 8 Jacco Kazemier 8 Rudmer Johannes Gouma
9 Mark van der Meer 9 Pier Schotanus 9 Jurre Ellens
10 David Kazimier 10 Mees Hoekstra 10 Roan Ploegsma
11 Josha Ottens 11 Martijn Douma 11 Chris Spoelstra
12 Mike Visser 12 Marten Wouda 12 Jan Jelle van der Veen
13 Eelze Spinder 13 Wilbert Postma 13 Johan Kaldeway
14 Hessel Turkstra 14 Hans Beute 14 Marco Plas
15 Frits Veenema 15 Patrick Kemps 15 Thom Lourens
16 Jort van der Meulen 16 Marten de Haan 16 Wouter Miedema
17 Edwin Schaafsma 17 Jelte Cnossen 17 Oene Douwe Koopmans
18 Rik Weening 18 Rudmer Banga
19 Bas Verbree 19 Nils Glas
20 Youri Sletering
21 Sam Wormmeester
22 David Albert Villalta
23 Harmen Elsenga
24 Noureddine Boutzamar
25 Ron Janzen
26 Willem de Boer
27 Dennis Zuidema
28 Jarno Westerhof

 

ZM 4 3e Klasse ZM5 4e Klasse ZM 6 6e Klasse
1 Jappie Dijkstra 1 Ronnes Bloembergen 1 Roelof van der Veen
2 Meijer, Jort 2 Andries Bosgra 2 Sieger W. Fokkema
3 Willem Bijl 3 Gerben Douma 3 Ronald Wobbes
4 Jasper Sietzema 4 Robert Groenbroek 4 Gerard M. Wobbes
5 Evert Kas 5 Albert Freilling 5 Andre Dijkstra
6 Ricky Miedema 6 Goffe de Boer 6 Hielke Dam
7 Erwin Krol 7 Folkert v/d Meulen 7 Thomas den Hamer
8 Jorick Broersma 8 Rene Rispens 8 Jorn den Hamer
9 Harro Tabak 9 Rein Spoelstra 9 Christiaan Scholtens
10 Harm Dijkstra 10 Johan Wiersma 10 Alex Merkus
11 Alex de Vries 11 Ruben Schootstra 11 Rene van der Werf
12 Menno van der Meulen 12 Henk Kloetstra 12 Gosse Fokkens
13 Hessel van der Bijl 13 Eppie Weidenaar 13 Sietse Dam
14 Michel Krol 14 Chris Koster 14 Rick Spijksma
15 Pieter Hoogsteen 15 Renze Schootstra 15 Douwe de Vries
16 Vellinga , Niels 16 Sake de Haan 16 Stefan Terpstra
17 Jorryt Sietzema 17 Henk Lourens 17 Dion van der Vaart
18 Gerwin van der Wal 18 Ernst Steringa 18 Jahya Albakour
19 Walter Bakker 19 Cor Vellema 19 Rienk van der Bijl
20 Wytze Mulder 20 Xander Bannink
21 Durk R. Pilat 21 Sander Heine
22 Tom Wolters 22 Pieter van der Zwaag
23 Lune, Gerrit van 23 Hendrik Kloosterman
24 Nico Brandsma
25 Jacob Marc Kootstra

 

Dames 3e Klasse ZO1 5e Klasse 35+
1 Anke Gouma 1 Dicky Douma 1 Henk Hiemstra
2 Wilyan F Hiemstra 2 Geert de Haan 2 Hoekstra, Albert
3 Rixt de Weger 3 Albert Hoekstra 3 Chris Rering
4 Myriam de Jong 4 Rinze Huisman 4 Harm van Dijke
5 Femke Jongsma 5 Hans Kemps 5 Frank van Kammen
6 Ilse Kazimier 6 Henry Zuidema 6 Dicky Douma
7 Josefien Kooistra 7 Peter Ploegsma 7 Dirk Boersma
8 Tessa Kooistra 8 Ronald Ploegsma 8 Sake Ploegsma
9 Martine Koopmans 9 Allert Pol 9 Bart Lemstra
10 Aniek van der Meulen 10 Jan Pol 10 Marcel Koster
11 Iris Middel 11 Chris Rering
12 Anna Pol 12 Bauke Jan Stuursma
13 Julia Pol 13 Sean Thompson
14 Mayke Pol 14 Andreas van der Veen
15 Moyra Sikkenk 15 Bordzer Booi van der Veen
16 Silke Douma 16 Sytze Veenstra
17 Frederique Weidenaar 17 Pier Vellinga
18 Aniek Rittersma 18 Maurice Ploegsma
19 Maureen Bannink 19 Harm van Dijke
20 Tjitske Kuiper 20 Frank van Kammen
21 Mayke Holtrop 21 Richard Doesburg
22 Rikst Holtrop 22 Durk Douwe Boersma
23 Hennie Schat

 

Dames 7 x 7 G-Team
1 Maaike Hooving 1 Sytscke Gulmans
2 Magriet Douma 2 Yoni Dijksman
3 Wendy Albada 3 Rick Prins
4 Douwina Kazemier 4 Albert Ijbema
5 Deveney Roorda 5 Trijnette Ijbema
6 Lieuwkje Veenstra 6 Herman Hoekstra
7 Tjitske Stelpstra 7 Martin van der Balen
8 Irene Smids 8 Luca Steringa
Overig nieuws
Bekijk al het nieuws uit het archief »
Sponsoren
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor