Grote opkomst aftrapbijeenkomst pupillentrainers

Voor sommige (jeugd)trainers is het voetbalseizoen 2016-2017 al enkele weken oud. De meeste pupillentrainers bij vv Buitenpost zijn vrijdag gestart met een aftrapbijeenkomst. Tijdens deze avond zijn nieuwe (voetbal) ideeën gedeeld en oefenstof aangeboden. Daarnaast werd door de Technische Jeugd Commissie (TJC) aandacht gevraagd voor het (nieuwe) Jeugdbeleidsplan dat het komende voetbalseizoen van kracht zal zijn. De opkomst was heel goed, het blijkt dat vv Buitenpost het komende voetbalseizoen een grote groep jonge, ambitieuze pupillentrainers actief zal hebben.

Jeugdafdeling
Een aftrapbijeenkomst is bij Buitenpost een nieuw fenomeen. Voor bestuurslid Technische Zaken Jan Douma de opdracht om deze 1e aftrapbijeenkomst te openen. Een korte uitleg hoe de jeugdafdeling er voor staat. De vereniging wil verder groeien en er moet (nog) meer aandacht zijn voor de jeugdopleiding. Het afgelopen seizoen is er een hoofd jeugdopleiding aangesteld, Wietse van der Veen. Samen met hem is er gekeken waar we de prioriteit moesten leggen. Er zijn een aantal speerpunten vastgesteld. Er is heel veel energie gestoken in de ontwikkeling van de pupillentrainers. Ook het Jeugdbeleidsplan is uit de kast gehaald. Dit is herschreven en naar de mening van de direct betrokkenen ligt er een goed plan waar de club mee verder kan.

Nog beter
Jan Douma wist verder te vertellen dat er nu een TJC actief is en vertelde uit welke personen deze groep bestaat. De doelstelling van de TJC is om de jeugdopleiding binnen vv Buitenpost nog beter te maken.
Wietse van der Veen gaf uitleg dat het aanbieden van oefenstof één van deze verbeteringen is. Dat niet alleen de standaardteams aandacht krijgen, maar ook alle reserveteams. De opdracht is om alle jeugdspelers een nog betere opleiding aan te bieden.

Herhalingen
Voor alle jeugdtrainers van alle pupillenteams wordt oefenstof beschikbaar gesteld. Een (grote) verandering is dat de pupillentrainers wordt gevraagd om bij elke training (streeftijd ongeveer 15 minuten) aandacht te schenken aan het gekozen thema. Elk thema wordt zo’n zes weken lang behandeld. Voldoende tijd om tot herhalingen te komen. Herhalingen in een voetbaltraining zijn zeer belangrijk.

Onderdelen
Het komende voetbalseizoen is het de bedoeling om de volgende onderdelen te behandelen:

 • Kappen en draaien
 • Snel voetenwerk
 • Duel 1 tegen 1 – aanvallend
 • Duel 1 tegen 1 – verdedigend
 • Loop en coördinatie

Demonstratietraining
Hierna was het de beurt aan Ruben Schootstra, Ruben Boekhout en Bauke Jan Stuursma. In de vorm van een demonstratietraining werden de aanwezige (pupillen)trainers bijgepraat. Aan de hand van stukken oefenstof werd duidelijk gemaakt wat nu de bedoeling is de komende periode. De E-1 pupillen onder gingen de aangebo-den oefenstof. Er was voldoende mogelijkheid voor het stellen van vragen. De aanwezige pupillentrainers waren duidelijk enthousiast en herkenden ook de meerwaarde. Terug in de kantine werden er boekwerkjes uitgereikt. Daarnaast kregen de aanwezigen nog een aantal filmpjes aangeboden dit ter verduidelijking.

Verbeteren
Het Jeugdvoetbalbeleidsplan is herschreven. In dit plan staat wat de voetbalvereniging voor de jeugd wil betekenen. Er wordt omschreven wat we moeten verbeteren en hoe we dat willen bereiken, op langere termijn. Het werken met een Jeugdvoetbalbeleidsplan moet leiden tot het op peil houden of verhogen van de kwaliteit van het jeugdvoetbal binnen onze vereniging. Helaas waren hierover geen vragen. Dat deze stukken op onze website staan, dat was ook nog niet voor iedereen duidelijk. Dit zal worden vervolgd. Evenals de taken van een jeugdtrainer en een jeugdleider.

Vervolg
Nadat er nog enkele vragen over het trainingsmateriaal en de trainingstijden waren gesteld was het de beurt weer aan Jan Douma om deze 1e aftrapbijeenkomst af te sluiten. Volgens de aanwezigen was dit best een nuttige informatiebijeenkomst. Rond de herfstvakantie krijgt dit een vervolg.

aftrapbijeenkomst1   aftrapbijeenkomst2   aftrapbijeenkomst3   aftrapbijeenkomst4

Overig nieuws
Bekijk al het nieuws uit het archief »
Volgende wedstrijd
 • Wedstrijd: Heino - Buitenpost
 • Datum: 21-04-2024
 • Aanvang: 14:00
Sponsoren
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor