Kom vrijdag naar de ledenvergadering!

Ben jij lid van VV Buitenpost? Kom dan aanstaande vrijdag 19 november naar de algemene ledenvergadering! De avond in onze kantine begint om 19.30 uur. Je bent van harte uitgenodigd om mee te praten over belangrijke onderwerpen, zoals het ledenaantal dat afneemt en de zoektocht naar vrijwilligers.
Toon je betrokkenheid bij de club en kom langs! Bij de ingang moeten we het coronatoegangsbewijs checken.

De agenda is als volgt: (pdf) Agenda ALV 19 november 2021

 1. Opening
 1. Vaststellen notulen vorige ledenvergadering (20-11-2020) Notulen Algemene Ledenvergadering 20-11-2020
 1. Ingekomen stukken en mededelingen
 1. Jaarverslagen Hoofd- en Jeugdbestuur en senioren Jaarverslag Hoofdbestuur 2020-2021, Jaarverslag jeugdbestuur definitief seizoen 2020-2021, Jaarverslag voetbal Buitenpost senioren
 1. Jaarverslag Penningmeester 2020/2021
 1. Verslag kascommissie (Josefien Kooistra en Martine Koopmans)
 1. Verkiezing leden Kascommissie (Josefien Kooistra aftredend)
 1. Vaststelling begroting 2021/2022
 1. Verkiezing bestuursleden
 • Paul Loonstra aftredend maar herkiesbaar

(Tegenkandidaten kunnen tot een half uur voor aanvang van vergadering worden gemeld bij de secretaris van de vereniging.)

 • Functie van Voorzitter is nog steeds vacant en er is nog geen kandidaat gevonden.
 1. Covid-19 en gevolgen voor V.V. Buitenpost
 1. Goedkeuring aangepaste Statuten Voetbalvereniging m.b.t. WBTR CONCEPT AKTE statutenwijziging 07-10-2021
 1. Rondvraag
 1. Sluiting

N.B.: Alle leden hebben toegang tot deze vergadering. Leden tot 18 jaar brengen bij stemming 1 stem uit, leden van 18 jaar en ouder 3 stemmen.

Het bestuur

Overig nieuws
Bekijk al het nieuws uit het archief »
Sponsoren
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor