Beleidsplan VV Buitenpost

Waarom nu een beleidsplan en waarvoor is dit nodig? Veel (vrijwilligers)organisaties hebben wel een beleid, maar het zit vaker in hoofden van mensen dan dat het op papier staat. Zo lang zaken
goed gaan, voelt men vaak ook niet de noodzaak impliciete zaken expliciet te maken. Toch is het van belang binnen een organisatie duidelijkheid te hebben over het geen men voor ogen heeft,
welke kant men op wil en hoe dat op korte en lange termijn gerealiseerd kan worden. Dit geeft duidelijkheid in te nemen besluiten maar ook over waar wij nu eigenlijk gezamenlijk voor staan
binnen onze vereniging.
Met dank aan Wietse van der Veen voor het vele werk dat hij in het plan heeft gestoken.

Bekijk het hier: Beleidsplan VVBuitenpost 2022-2027

Sponsoren
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor