Vertrouwenspersoon

Binnen VV Buitenpost fungeert Henriëtte Talstra als vertrouwenspersoon. Bij de vertrouwenspersoon kunnen ouders, spelers, vrijwilligers en trainers aankloppen voor vereniging gerelateerde incidenten, (zoals ongewenst gedrag) wat ze niet direct bij het bestuur of een commissie willen neerleggen.

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en kan (indien gewenst) contact opnemen met het bestuur zonder dat de naam van de betrokkene bekend gemaakt wordt.  De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht, echter bij strafbare feiten of noodzaak voor verdere hulpverlening zal de vertrouwenspersoon dit melden bij de desbetreffende instanties. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk.

Bij ongewenst gedrag moet gedacht worden aan

 • Agressie en geweld
 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
 • Pesten
 • Discriminatie

Wat zijn de taken van de vertrouwenspersoon?

 • Het verzorgen van opvang van spelers/ouders die zijn lastiggevallen en hulp nodig hebben
 • Nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk/gewenst is en eventueel een bemiddelende rol hierbij vervullen
 • Het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden
 • Het bestuur informeren over het ongewenste gedrag, indien gewenst anoniem

Wil je in contact komen met de vertrouwenspersoon dan kan je mailen naar: henriette.talstra@hotmail.com of naar vertrouwenspersoon@vvbuitenpost.nl. Laatste e-mail adres is gelinkt aan Henriëtte Talstra.

Sponsoren
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor