Reminder: kom naar de ledenvergadering op vrijdag 24 november

Ben jij lid van VV Buitenpost? Kom dan vrijdag 24 november naar onze jaarlijkse algemene ledenvergadering! De avond in onze kantine begint om 20.00 uur. Je bent van harte uitgenodigd om mee te praten over belangrijke onderwerpen.

Zie onderstaande agenda en lees de notulen en de jaarverslagen.

 1. Opening

1 minuut stilte voor Auke van der Horn

 1. Vaststellen notulen vorige ledenvergadering (18-11-2022) Notulen Algemene Ledenvergadering 18-11-2022
 1. Ingekomen stukken en mededelingen
 1. Jaarverslagen hoofd- en jeugdbestuur en senioren Jaarverslag Hoofdbestuur 2022-2023 Jaarverslag 2022-2023 Jeugdafdeling Jaarverslag Seniorenvoetbal VVBuitenpost 2022-2023
 1. Jaarverslag Penningmeester 2022/2023
 1. Verslag kascommissie (Myriam de Jong en Anna Pol)
 1. Verkiezing leden Kascommissie (Myriam de Jong aftredend)
 1. Vaststelling begroting 2023/2024
 1. Verkiezing bestuursleden
 • Sybrig Banga aftredend (als secretaresse) maar herkiesbaar
  (Tegenkandidaten kunnen tot een half uur voor aanvang van vergadering worden gemeld bij de secretaris van de vereniging.)
 1. Verduurzamingsmaatregelen
 1. Rondvraag
 1. Sluiting

Het bestuur

N.B.: Alle leden hebben toegang tot deze vergadering. Leden tot 18 jaar brengen bij stemming 1 stem uit, leden van 18 jaar en ouder 3 stemmen.

Overig nieuws
Bekijk al het nieuws uit het archief »
Sponsoren
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor